11.09.2010 - 6. ESAKTi erinäitus Klubi võitja - tulemused ja kirjeldused

Kohtunik Jan Herngren, Rootsi

 PILDID /FOTOS

Berni alpi karjakoerad

Isased beebiklass

1)      Private-Stefal Kentucky Lõvi

EAH/1, VSPB

Good size, skull broad enough for his age, good earset and stop, good muzzle which will be of good length compared to his skull when he grows, good shape of eyes but a little light, good bite, excellent neck, good shoulder, a little straight in upper arm, a bit long in loin and in the hock, good markings, still a bit curly coat, good movement for his age, still a little bit close in the front, enough bone, very promising

Hea suurus, kolju piisavalt lai oma vanuse kohta, hea kõrvade asetus ja stopp, hea koon mis saab koera kasvades olema hea pikkusega kolju suhtes, hea silmade kuju, kuid silmad veidi heledad, hea hambumus, suurepärane kael, hea õlg, veidi sirge õlavars, veidi pikk lanne ja kand, hea värvimärgis, karv alles natuke lokkis, hea liikumine vanuse kohta, alles eest (jalad) liiga ligistikku, piisav luustik, väga lubav

2)      Private-Stefal Kolumbus

2

Good size and proportions, nice head, enough skull for his age, good muzzle, scissor bite, a little bit light eyes, enough neck, good shoulder, good angulation in front and rear, good bone and markings, still a bit curly in the coat, needs to improve his rear movement, a bit cowhocked, strong movements in front, a bit too „under the belly“ with his legs, needs more reach in rear movement

Hea suurus ja proportsioonid, kena pea, piisav kolju vanuse kohta, hea koon, käärhambumus, veidi heledad silmad, piisav kael, hea õlg, hea nurgistus ees ja taga, hea luustik ja värvimuster, alles karv veidi lokkis, peaks oma tagaliikumises paremaks muutuma, veidi kooskandne, tugev liikumine ees, jalad veidi liiga „kõhu all“, vajab tagaliikumises rohkem sammuulatust

       

Emased beebiklass

3)      Private-Stefal Katarina Rosalie

-

   

4)      Private-Stefal Kleine

EAH/1, TPB

Almost 6 months, too small for age, excellent head, good proportions of skull to muzzle, good topline, well laid shoulders, a bit short in upperarm, good forechest, good angulation, good rear, good coat, very nice stable movement from the side, good movement in front and rear, a very nice puppy with lots of qualities, hopefully she will grow higher

Peaaegu 6 kuune, liiga väike vanuse kohta, suurepärane pea, hea koonu ja kolju suhe, hea ülaliin, hea asetusega õlad, veidi lühike õlavars, hea esirind,  hea nurgistus, hea tagaosa, hea karv, väga ilus stabiilne liikumine küljelt, hea liikumine eest ja tagant, väga ilus kutsikas mitmete heade omadustega, loodetavasti kasvab kõrgemaks

 

Isased kutsikaklass

5)      Fearless Heart Draiv

3

Good size, good head and muzzle, needs to fill out under his eyes, a bit light eyes, good shoulder and upperarm, good angulation in rear, good bone and markings, excellent coat, today in moving a little overbuilt in back, good movement for age, he needs more self-confidence in the ring and acceptance to be examined by a stranger

Hea suurus, hea pea ja koon, peaks silmade alt rohkem täituma, veidi heledad silmad, hea õlg ja õlavars, hea nurgistus taga, hea luustik ja värvid, suurepärane karv, täna liikumises laudjas pisut kõrgem, hea liikumine vanuse kohta, vajab rohkem enesekindlust näituseringis ning lubama võõrastel end katsuda

6)      Follow Wolf Power BelPorto

EAH/1, VSPK

Good size and proportions, good head and expression, dark eyes, a bit short in neck, good shoulder, a bit straight upperarm, excellent ribcage, good rear angulation, good bone, good coat and markings, excellent movement from side, strong in rear, stable enough in front for his age, very promising

Hea suurus ja proportsioonid, hea pea ja ilme, tumedad silmad, veidi lühike kael, hea õlg, veidi sirge õlavars, suurepärane rinnakorv, head taganurgad, hea luustik, hea karv ja värvimärgised, suurepärane liikumine küljelt, tugev tagant, vanuse kohta eest piisavalt stabiilne, väga lubav

7)      Kronblommas Kasper

EAH/2

6 months, excellent size, strong head, good proportions, nice expression, eyes a bit light in colour, good neck and shoulder, a bit straight in front, good angulation in rear, too sloppy in croup, excellent bone, good coat and colours, good markings, movement still very puppy-ish and unstable, but he is of excellent type!

6 kuune, suurepärane suurus, tugev pea, head proportsioonid, kena ilme, silmad veidi heledad, hea kael ja õlad, veidi sirge eest, hea nurgistus taga, liiga ebastabiilne laudjas, suurepärane luustik, hea karv ja värvid, hea värvimuster, liikumine alles väga kutsikalik ja ebastabiilne, kuid koer on suurepärast tüüpi!

 

Emased kutsikad

8)      Free and Wild BelPorto

EAH/1, TPK

6 months old, excellent type, nice head, good proportions, excellent expression, enough neck, good shoulder placement, good angulation in front and rear, excellent bone, excellent movement from side, strong in rear, stable enough in front for her age, excellent temperament

6 kuune, suurepärast tüüpi, kena pea, head proportsioonid, suurepärane ilme, piisav kael, hea õlgade asetus, hea nurgistus ees ja taga, suurepärane luustik, suurepärane liikumine küljelt, tugev tagant, eest vanuse kohta piisavalt stabiilne, suurepärane iseloom

9)      Eleanor Bohemijos Þibute

4

Good size and proportions, enough skull for age, dark eyes and good expression, needs to fill out under eyes, good earset, a bit straight in front, excellent ribcage, a bit sloppy in croup, not stepping enough out in back when standing, enough bone for size, good coat and markings, a bit close in front, should have better reach in movement

Hea suurus ja proportsioonid, vanuse kohta piisav kolju, tumedad simad ja hea ilme, peab silmade alt rohkem täituma, hea kõrvade asetus, veidi sirge eest, suurepärane rinnakorv, veidi ebastabiilne laudjas, ei astu piisavalt taha välja seisakus, piisav luustik suuruse kohta, hea karv ja värvimärgised, (jalad) veidi ligistikku eest, peaks liikuma pikema sammuulatusega

10)   Pajumäe Hannalori

2

6 months, a bit small, dark eyes, good bite, nice expression, head could be a bit bigger, good neck and back, good shoulder placement, good angulation in front and rear, enough bone for size, good coat and markings, a little high hocks, still a bit loose in front, good temperament

6 kuune, veidi väike, tumedad silmad, hea hambumus, kena ilme, pea võiks olla veidi suurem, hea kael ja selg, hea õlgade asetus, hea nurgistus ees ja taga, piisav luustik suuruse kohta, hea karv ja värvimärgised, veidi kõrge kand, alles veidi lõtv eest, hea iseloom

11)   Pajumäe Hellike

3

Small for age, head in proportion to the body size, eyes a bit round but of excellent colour, good angulation in front and rear, needs a bit more bone, excellent coat and markings, good movements from side and rear, a bit loose in front

Vanuse kohta väike, pea on keha suurusega proportsioonis, silmad veidi ümmargused kuid suurepärast värvi, hea nurgistus ees ja taga, vajab veidi rohkem luustikku, suurepärane karv ja värvimärgised, hea liikumine küljelt ja tagant, eest pisut lõtv

 

Isased juunioriklass

12)   Bernarossa Jetro

SP/1, JCAC, TPJ, Klubi Juunior-võitja ’10

Excellent type, excellent head, good proportions and expression, correct bite, strong muzzle, good neck, good shoulder placement, good angulation, enough forechest for age, excellent bone, excellent coat, good markings, good movement from side, strong in rear, still a bit unstable in front movement, typey male with lots of qualities and hope for the future! Excellent temperament, well presented

Suurepärane tüüp, suurepärane pea, head proportsioonid ja ilme, korrektne hambumus, tugev koon, hea kael, hea õlgade asetus, hea nurgistus, piisavalt esirinda vanuse kohta, suurepärane luustik, suurepärane karv, head värvimärgised, hea liikumine küljelt, tugev tagant, alles veidi ebastabiilne eest, tõuline isane paljude heade omadustega ja tulevikulootusega! Suurepärane iseloom, hästi esitatud

13)   White Galanthus Caspar

H

Small male who could be much more masculine, good head, excellent eyes – dark and well shaped; strong muzzle, good angulation, too fine in bone, excellent coat and colours and markings, good movements from all sides, a little high tail

Väike isane kes peaks olema palju maskuliinsem, hea pea, suurepärased silmad – tumedad ja hea kujuga; tugev koon, hea nurgistus, liiga peen luustik, suurepärane karv ja värvid ja värvimärgised, hea liikumine igast küljest, veidi kõrge saba

14)   Private-Stefal Jasper

H

Very good type, good size, too narrow skull at the moment, a bit light eyes, eyelid should be tighter, good neck and back, a bit flat in croup, a bit high tail, good angulation, a bit high hocks, could have more bone, excellent coat and markings, very loose in front movement but OK in rear, excellent temperament

Väga hea tüüp, hea suurus, liiga kitsas pealuu hetkel, veidi heledad silmad, silmalaud peaksid olema tihkemad, hea kael ja selg, veidi lame laudjas, veidi kõrge saba, hea nurgistus, veidi kõrged kannad, võiks olla tugevam luustik, suurepärane karv ja värvimärgised, väga lõtv liikumine ees kuid ok taga, suurepärane iseloom

15)   Private-Stefal Jokker

-

   

16)   Ridon Hennet Falsett

VH/2

Excellent size, still a bit narrow in skull, could be a bit stronger in muzzle; excellent eyes – correct colour, size and shape; good shoulders, good angulations; forechest ok for age; good bone and feet; needs more white on muzzle; coat is not in show-condition (too brown); nice movement from side, narrow in front, ok in rear

Suurepärane suurus, alles veidi kitsas pealuu, võiks olla tugevam koon; suurepärased silmad – korrektne värv, suurus ja kuju; head õlad, head nurgad; rinnakorv ok vanuse kohta; hea luustik ja jalad; vajaks koonul veidi rohkem valget; karv ei ole näitusekorras (liiga pruun); ilus liikumine küljelt, kitsas eest, ok tagant

 

Emased juuniorid

17)   Chera Delmobo

SP/2

Excellent type, beautiful head, excellent details of head, nice expression, strong muzzle, good proportions height to length, good croup and back, good angulation, enough bone for size, coat not in show condition today but good markings; excellent movement from side, strong in rear, toes in a little in front movement

Suurepärane tüüp, ilus pea, suurepärased pea detailid, kena ilme, tugev koon, hea kõrguse ja pikkuse suhe, hea laudjas ja selg, hea nurgistus, suuruse kohta piisav luustik, karv pole täna näitusekorras kuid värvimärgised on head; suurepärane liikumine küljelt, tugev tagant, varbad veidi sissepoole eestliikumises

18)   Cindy Delmobo

VH

Good size, excellent head, eyes a little light, good ears, very typical expression, a bit short neck, good angulation, excellent ribcage, could have a bit more bone to her size, good coat and markings, could be stronger in rear while moving; a bit loose in front and toes inwards

Hea suurus, suurepärane pea, veidi heledad silmad, head kõrvad, väga tõuline ilme, veidi lühike kael, hea nurgistus, suurepärane rinnakorv, võiks olla suuruse kohta rohkem luustikku, hea karv ja värvimärgised, võiks olla tagant tugevam liikumises; veidi lõtv eest ja varbad sissepoole

20) Infinity van’t Stokerybos

SP

Well constructed, excellent type, nice head and expression, good angulation, enough bone for size, good markings, still a bit curly in coat, today not in best show condition (a bit brown), a bit narrow in rear toes, still a bit loose in front

Hea ehitusega, suurepärane tüüp, kena pea ja ilme, hea nurgistus, piisav luustik kasvu kohta, head värvimärgised, alles veidi lokkis karv, täna pole parimas näitusekorras (veidi pruun), veidi kitsas tagant varvastest, alles veidi lõtv eest

21) Kleine Sonne Birgitta

SP/1, JCAC, VSPJ, Klubi Juunior-võitja ’10

Beautiful bitch with a lot of breed-type; showing today in bikini; beautiful head with good proportions, good ears, excellent expression, strong muzzle; good angulation in front, excellent in rear; excellent topline; excellent ribcage, good markings, good movements; a bitch full of quality with a lot of breed-type

Ilus emane suurepäraste tõuomadustega; täna esineb bikiinides; ilus pea heade proportsioonidega, head kõrvad, suurepärane ilme, tugev koon; hea nurgistus ees, suurepärane taga; suurepärane ülajoon; suurepärane rinnakorv; head värvimärgised; hea liikumine; kvaliteetne väga tõuline emaskoer

22) Margarita Nigra Gabriella

R

Good type, good skull and strong muzzle, eyes a bit too round, excellent pigmentation in the nose, enough neck, a bit straight in front angulation; too sloppy in the croup; far too straight in knee; knuckling over; good bone, good coat and color; has short step from side, narrow and unstable in rear; excellent temperament

Head tüüpi, hea kolju ja tugev koon, liiga ümmargused silmad, suurepärane pigment ninal, piisav kael, veidi sirged esinurgad; liiga ebastabiilne laudjas; kaugelt liiga sirge põlvest; jalad "painduvad läbi"; hea luustik; hea karv ja värv; lühike samm küljelt, kitsas ja ebastabiilne tagant; suurepärane iseloom

23) Private-Stefal Jamaica

R

Very good type, good size, a bit long muzzle, too round and big eyes – stareing; good neck and back, good angulation, good bone, good ribcage, excellent coat and markings, good movement form side, loose in front; by far too afraid, destroying her chances to get a fair evaluation; eyes are spoiling the expression

Väga hea tüüp, hea suurus, veidi pikk koon, liiga ümmargused ja suured silmad – „krillis“; hea kael ja selg, hea nurgistus, hea luustik, hea rinnakorv, hea karv ja värvimärgised, hea liikumine küljelt, lõtv eest; kaugelt liiga kartlik, hävitades oma võimaluse saada õiglane hinnang; silmad rikuvad ilme ära

24) Private-Stefal Jewel

VH

Good size, enough skull for age, strong muzzle, too round eyes, still a bit loose eyelids and third eyelid shows too much, good topline, a bit straight in upperarm, good angulation, good coat and markings, good movement from side but narrow behind, stable enough in front, good temperament

Hea suurus, vanuse kohta piisav kolju, tugev koon, liiga ümmargused silmad, alles veidi lõdvad silmalaud ja kolmas laug paistab liiga palju välja, hea ülajoon, veidi sirge õlavars, hea nurgistus, hea karv ja värvimärgised, hea liikumine küljelt kuid tagant kitsas, eest piisavalt stabiilne, hea iseloom

25) Revalrose Alessa

SP/4

Excellent type, beautiful head, a little light eyes but she still has very typical and nice expression, good neck and topline in standing, good shoulder, a bit short in upperarm, giving overall a bit low-size impression, excellent angulation and bone, coat today not in show-condition (she is quite brown-ish), nice movements from side, strong in front, a bit narrow in rear; fantastic type!

Suurepärane tüüp, ilus pea, veidi heledad silmad, kuid tal on siiski väga tõuline ja kena ilme, hea kael ja ülajoon seisakus, hea õlg, veidi lühike õlavars, mis jätab üleüldise mulje justkui koer oleks madal, suurepärane nurgistus ja luustik, karv ei ole täna näitusekorras (ta on üsna pruunikas), kena liikumine küljelt, tugev eest, veidi kitsas tagant; fantastiline tüüp!

26) Ridon Hennet Gwen Stefani

VH

Very good type, enough head for size, a bit light eyes, enough neck, good topline, good angulation in front and rear; too fine in bone, coat a bit curly, good markings, standing very nicely, good movements from side and rear, a bit narrow and loose in front, beautiful contact between the dog and handler!

Väga hea tüüp, piisav pea luustiku kohta, veidi heledad silmad, piisav kael, hea ülajoon, hea nurgistus ees ja taga; liiga peen luustik, karv veidi lokkis, head värvimärgised, seisab väga kenasti, hea liikumine küljelt ja tagant, veidi kitsas ja lõtv eest, ilus kontakt koera ja händleri vahel!

27) White Galanthus Charlene

SP/3

Excellent type, beautiful head, beautiful eyes and expression, good muzzle, beautiful neck and topline with level back, good shoulder, excellent forechest; good angulation in rear, enough bone for size; excellent coat quality but coat is too short today; good markings; temperament has to improve, she is very concerned about the surroundings; good movement from side but in rear a bit loose

Suurepärane tüüp, ilus pea, ilusad silmad ja ilme, hea koon, ilus kael ja ülaliin ühtlase sirge seljaga, hea õlg, suurepärane esirind; hea nurgistus taga, piisav luustik suuruse kohta; suurepärane karva kvaliteet, kuid täna on karv liiga lühike; head värvimärgised; iseloom peaks paranema, ta on väga tundlik/ärevil ümbruskonna suhtes; hea liikumine küljelt, kuid tagant veidi lõtv

 

Emased veteraniklass

28) Black Amiikos Barbertina Bren

-

   
 

Isased noorteklass

29) Stark Fassen Billi-Boy

SP/1

Excellent type, beautiful head, very typical expression; dark, beautiful, well-shaped eyes; good angulations; enough bone for size; good forechest for age, good coat quality but still not in show condition (out of coat), good markings, good movement with good reach of step from behind; strong in rear, ok in the front for age; head is very close to the standard; dog still needs to mature

Suurepärane tüüp, ilus pea, väga tõukohane ilme; tumedad, ilusad, hea kujuga silmad; head nurgad; piisav luustik suuruse kohta; hea esirind vanuse kohta, hea karva kvaliteet, kuid pole siiski päris näitusekorras (vähe karva), head värvimärgised, hea liikumine hea tagasammu ulatusega; tugev tagaosa, ok esiosa vanuse kohta; pea on standardis toodud ideaalile väga lähedal; koer peab veel arenema/küpsema

 

Isased avaklass

30) Bernario Bvlgari Diesel

SP/2, PI/4, CAC

Excellent type and size and substance, strong head, good proportions; dark eyes which are well-placed and with good size and shape; strong muzzle, a bit open lips, good angulation in front and rear, a bit long in loin, excellent bone, nice feet, excellent coat in texture, good markings, nice movement, strong in rear, a bit loose in front, showing in beautiful condition, well presented

Suurepärane tüüp ja suurus ja maht, tugev pea, head proportsioonid; tumedad silmad, mis on hea asetusega ning hea suuruse ja kujuga; tugev koon, veidi toored mokad, hea nurgistus ees ja taga, veidi pikk lanne, suurepärane luustik, kenad jalad, suurepärane karv tekstuuri poolest, head värvimärgid, hea liikumine, tugev tagant, veidi lõtv eest, näidatud ilusas näitusekorras, hästi esitatud

31) Kleine Sonne Apollon

SP/4

2 years old, excellent type, not in best show condition of coat today, nice head, good proportions, stop ok, nice expression, good neck, level back, a bit short and level croup, good angulations in front and rear, enough bone for size, nice movement from side; carrying his tail a bit too high; good in rear, still a bit loose in front

2 aastane, suurepärane tüüp, pole täna parimas näitusekorras karvaga, kena pea, head proportsioonid, ok stopp, kena ilme, hea kael, ühtlaselt sirge selg, veidi lühike ja ühtlaselt tasane laudjas, head nurgad ees ja taga, piisav luustik suuruse kohta, kena liikumine küljelt; kannab saba veidi liiga kõrgel; hea tagaosa, alles veidi lõtv eest

32) Margarita Nigra Denver

R

Very good type, good size, too narrow skull, too snippy in muzzle, good eyes, good expression, too straight in front, could be more angulation in knee, could have a bit more bone for size, coat of good texture but not in show condition today; a bit narrow behind, very narrow and unstable in front, excellent temperament

Väga hea tüüp, hea suurus, liiga kitsas pealuu, liiga lühike ja terav koon, head silmad, hea ilme, liiga sirge eest, võiks olla põlvest rohkem nurgistunud, võiks olla suuruse kohta rohkem luustikku, hea tekstuuriga karv, kuid täna ei ole näitusekorras; veidi kitsas tagant, väga kitsas ja ebastabiilne eest; suurepärane iseloom

33) Margarita Nigra Elbrus

SP/3

Excellent type, beautiful head, excellent details of head, good skull, stop ok, strong muzzle, good ears, enough neck, a bit straight in upperarm, good angulation in rear, a bit sloppy in croup, excellent ribcage, excellent proportions of height to length; excellent bone, coat and markings; good movement from side and rear but a bit short in front movement; excellent breed-type!

Suurepärane tüüp, ilus pea, suurepärased pea detailid, hea kolju, ok stopp, stugev koon, head kõrvad, piisav kael, veidi sirge õlavars, hea nurgistus taga, veidi ebastabiilne laudjas, suurepärane rinnakorv, suurepärane kõrguse ja pikkuse suhe; suurepärane luustik, karv ja värvimärgised; hea liikumine küljelt ja tagant, kuid veidi lühike samm ees; suurepärane tõuline tüüp!

34) Ridon Hennet Dallas Gold

SP/1, PI/2

Excellent type, beautiful head and expression, excellent eyes, good neck and topline, good angulation in front and rear, enough bone for size, still a bit curly coat, beautiful flowing clean movements, very easygoing, good in rear and front, well presented in beautiful condition

Suurepärane tüüp, ilus pea ja ilme, suurepärased silmad, hea kael ja ülajoon, hea nurgistus ees ja taga, piisav luustik suuruse kohta, alles veidi lokkis karv, ilus voolav puhas liikumine, väga lõõgastunud, hea tagant ja eest, hästi esitatud ilusas vormis

35) White Galanthus Bittersweet

R

Very good type, head could be bigger and overall more masculine, dark eyes, good neck and back, excellent angulation in rear, good in front; too fine in bone; good coat and markings, good movement but he is quite concerned about surroundings, needs better self-confidence to be in show ring

Väga hea tüüp, pea võiks olla suurem ja tervenisti rohkem maskuliinsem, tumedad silmad, hea kael ja selg, suurepärane nurgistus taga, hea ees; liiga peen luustik, hea karv ja värvimärgised, hea liikumine, kuid koer on liiga tundlik/ärevil ümbruskonna suhtes, vajab paremat enesekindlust näituseringi jaoks

 

Isased tšempioniklass

36) Bernarossa Girandola

SP

Excellent type and size, skull could be a bit broader, could be more filled out under eyes, a bit straight in upperarm, good angulation in rear, excellent coat and markings; well presented; enough bone for size, nice movement from side with good reach, a bit close behind, still a bit loose in front, excellent temperament

Suurepärane tüüp ja suurus, kolju võiks olla veidi laiem, võiks olla silmade alt rohkem täitunud, veidi sirge õlavars, hea nurgistus taga, suurepärane karv ja värvimärgised; hästi esitatud; piisav luustik suuruse kohta, kena liikumine küljelt hea sammuulatusega, veidi ligistikku tagant, alles veidi lõtv eest, suurepärane iseloom

37) Flames of Steal from Orsina’s Land

SP/4

Excellent type and size, excellent proportions of height to length, a bit light eyes, strong head with good muzzle, well laid shoulders, good angulation in front, good forechest, a bit sloppy in croup, good angulation in rear, excellent coat and markings, could have a bit better reach from side, strong in front, toes out a bit in behind, excellent temperament

Suurepärane tüüp ja suurus, suurepärane kõrguse suhe pikkusesse, veidi heledad silmad, tugev pea hea koonuga, hea asetusega õlad, hea nurgistus ees, hea esirind, veidi ebastabiilne laudjas, hea nurgistus taga, suurepärane karv ja värvimärgised, küljelt võiks olla rohkem sammuulatust, tugev eest, tagajalgadel varbad veidi väljapoole, suurepärane iseloom

38) Private-Stefal Bundy

SP/1 PI/1 VSP Klubi Võitja ’10

Excellent type, 6 years old, strong head, broad skull, dark eyes, strong muzzle, excellent proportions of height to length, well laid shoulders, good angulation, excellent bone and feet with strong short hocks, good coat, good markings, a bit shadowed tan in pasterns, beautiful movement, a bit narrow behind, excellent temperament, a male with a lot of breed-type with strong back in movement

Suurepärane tüüp, 6 aastane, tugev pea, lai kolju, tumedad silmad, tugev koon, suurepärane kõrguse suhe pikkusesse, hea asetusega õlad, hea nurgistus, suurepärane luustik ja jalad tugevate madalate kandadega, hea karv, head värvimärgised, veidi mustavarjundiline tan jalgadel, ilus liikumine, veidi kitsas tagant, suurepärane iseloom, isane kellel on kõvasti tõu-tüüpi ning liikumises tugev selg

39) Private-Stefal Filippe

SP/2, PI/3

Excellent type, beautiful head and expression, good angulation in front and rear, a bit long in loin, could have a bit more broadness between front legs, good topline and ribcage, enough bone for size, good coat (but a bit of brown shadow); good movements with good reach of step, a bit narrow in front, nice dog!

Suurepärane tüüp, ilus pea ja ilme, hea nurgistus ees ja taga, veidi pikk lanne, võiks olla rohkem laiust esijalgade vahel, hea ülajoon ja rinnakorv, piisav luustik suuruse kohta, hea karv (kuid veidi pruuni varjundiga); hea liikumine hea sammuulatusega, veidi kitsas eest, kena koer!

40) Ridon Hennet Dakar

SP/3

Excellent type, very nice head, excellent expression, incisors are very small, excellent topline, a bit straight in upperarm, excellent angulation in rear; good bone, feet, coat, markings; well presented; good movement from side and rear, a bit narrow and unstable in front; excellent temperament

Suurepärane tüüp, väga kena pea, suurepärane ilme, esihambad on väga väikesed, suurepärane ülajoon, veidi sirge õlavars, suurepärane nurgistus taga; hea luustik, jalad, karv, värvimärgised; hästi esitatud; hea liikumine küljelt ja tagant, veidi kitsas ja ebastabiilne eest; suurepärane iseloom

 

Emased avaklass

42) Bernario Adalmina

SP/2 PE/2

Excellent type, beautiful head, correct proportions, strong muzzle, good expression, excellent topline, good shoulder placement, a bit straight in upperarm, excellent angulation in rear with short bony hocks, excellent bone, nice feet, beautiful bitch in standing, could be a bit stronger while moving in rear, good enough in front, a bitch full of breed type. I would like to have her in my garden J

Suurepärane tüüp, ilus pea, korrektsed proportsioonid, tugev koon, hea ilme, suurepärane ülaliin, hea õlgade asetus, veidi sirge õlavars, suurepärane nurgistus taga madalate jämedaluuliste kandadega, suurepärane luustik, kenad jalad, ilus emane seisakus, võiks olla veidi tugevam tagantliikumises, eest piisavalt hea, väga tõuline emaskoer. Mulle meeldiks, kui see koer oleks minu aias J

41) Dandybern Butterfly

SP/3 PE/3

Excellent type, nice head and expression, feminine, excellent strong topline, a bit straight in upperarm, good angulation in rear, good bone, short strong hocks, not in show condition of coat, good reach of step from side, strong behind, a bit loose in front

Suurepärane tüüp, kena pea ja ilme, naiselik, suurepärane tugev ülajoon, veidi sirge õlavars, hea nurgistus taga, hea luustik, lühikesed tugevad kannad, karv pole täna näitusekorras, hea sammuulatus küljelt, tugev tagant, veidi lõtv eest

19)   Fortuna v Rickenwind

SP

2 years, excellent type, nice head and expression, ears are a bit big, excellent topline, a bit long in loin, good shoulder, good angulation in front and excellent in rear, good bone and coat, excellent reach of step from side, good in rear, strong in rear, excellent temperament

2 aastane, suurepärane tüüp, kena pea ja ilme, kõrvad on veidi suured, suurepärane ülajoon, veidi pikk lanne, hea õlg, hea nurgistus ees ja suurepärane taga, hea luustik ja karv, suurepärane sammuulatus küljelt, hea tagant, tugev tagant, suurepärane iseloom

43) Kleine Sonne Athena

VH

Very good type, good size, head a bit small, eyes too light, too straight in upperarm, very strong and short in loin, excellent angulation in rear, very strong and level topline with excellent croup, today out of coat, good movement in rear, too wide and unstable in front, excellent temperament, very well presented

Väga hea tüüp, hea suurus, pea pisut väike, silmad liiga heledad, liiga sirge õlavars, väga tugev ja lühike lanne, suurepärane nurgistus taga, väga tugev ja ühtlaselt tasane seljajoon suurepärase laudjaga, täna vähe karva, hea liikumine tagant, liiga lai ja ebastabiilne eest, suurepärane iseloom, väga hästi esitatud

44) Kleine Sonne Atalanta

VH

Very good type, good size, nice head and expression, dark well-shaped and –placed eyes, a bit straight in upperarm, good angulation in rear, good topline, a bit sloppy in croup, enough bone for size, coat is not in the best show condition today; good movement in rear, should be much more stable in front; excellent temperament; well presented

Väga hea tüüp, hea suurus, kena pea ja ilme, tumedad hea kuju ja asetusega silmad, veidi sirge õlavars, hea nurgistus taga, hea ülajoon, veidi ebastabiilne laudjas, piisav luustik suuruse kohta, karv ei ole täna parimas näitusekorras; hea liikumine taga, peaks olema eest palju stabiilsem; suurepärane iseloom; hästi esitatud

67) Kleine Sonne Aurora

H

Very good type, good head, a bit light eyes, good muzzle, good topline, a bit sloppy in croup, too straight in front, excellent angulation in rear, good bone and feet, out of coat today with a lot of terrible tangles in her tail, a bit barrel behind, loose and unstable in front, excellent temperament; well handled but dog is not well prepared – coat is in bad condition!

Väga hea tüüp, hea pea, veidi heledad silmad, hea koon, hea ülajoon, veidi ebastabiilne laudjas, liiga sirge eest, suurepärane nurgistus taga, hea luustik ja jalad, täna vähe karva, kuid palju jubedaid pusasid sabas, veidi tünnjas tagaosa, lõtv ja ebastabiilne eest, suurepärane iseloom; hästi näidatud, kuid koer ei ole hästi ettevalmistatud – karv on halvas seisus!

45) Margarita Nigra Fatra

VH

Very good type, too snippy muzzle and too light eyes which destroy her expression, a bit straight in upperarms, good angulation in rear, enough bone for size, excellent ribcage, good coat quality, a bit high tail, a bit loose in front, excellent temperament

Väga hea tüüp, liiga lühike ja terav koon ning liiga heledad silmad, mis rikub tema ilme; veidi sirge õlavars, hea nurgistus taga, piisav luustik suuruse kohta, suurepärane rinnakorv, hea karva kvaliteet, veidi kõrge saba, veidi lõtv eest, suurepärane iseloom

46) Pajumäe Päntu

SP

Excellent type, nice head and expression and good propotions, good shoulder placement, good angulation in front with good forechest, enough angulation in rear, excellent ribcage, good bone, good coat and markings, good movement from side, should use her tail a bit more freely, still a bit loose in front, excellent temperament, happy girl!

Suurepärane tüüp, kena pea ja ilme ja head proportsioonid, hea õlgade asetus, hea nurgistus ees hea esirinnaga, piisav nurgistus taga, suurepärane rinnakorv, hea luustik, hea karv ja värvimärgised, hea liikumine küljelt, peaks kasutama oma saba vabamalt, alles veidi lõtv eest, suurepärane iseloom, rõõmus tüdruk!

47) Ridon Hennet Elisee

SP/1 PE/1 CAC TP BISS-1 Klubi Võitja ’10

Excellent type, a bitch full of qualities, beautiful head with correct proportions, excellent expression, beautiful neck and topline; good angulation in front; excellent forechest and ribcage; a little bit long in loin; excellent angulation in rear; good bone; excellent coat, well marked; well presented; good reach of step from side, a bit close behind in movement, strong enough in front; an eye-catcher!

Suurepärane tüüp, paljude heade omadustega emane, ilus pea õigete proportsioonidega, suurepärane ilme, ilus kael ja ülajoon; hea nurgistus ees; suurepärane esirind ja rinnakorv; veidike pikk lanne; suurepärane nurgistus taga; hea luustik; suurepärane karv, head värvimärgised; hea sammuulatus küljelt, veidi ligistikku tagant liikumises, piisavalt tugev eest; pilgupüüdja!

48) Zebrina Vipney Lukrimas

SP

Excellent type and size; good head and expression; dark well shaped eyes; strong muzzle; good neck, strong topline, good shoulder placement; a bit straight upperarm; good bone; good coat; excellent markings; good movement form side, a bit close behind, a bit narrow and loose in front; excellent temperament

Suurepärane tüüp ja suurus; hea pea ja ilme; tumedad hea kujuga silmad; tugev koon; hea kael, tugev ülajoon, hea õlgade asetus; veidi sirge õlavars; hea luustik; hea karv; suurepärased värvimärgised; hea liikumine küljelt, veidi ligistikku tagant, veidi kitsas ja lõtv eest; suurepärane iseloom

49) Tiigira Agatha to Stefal

SP/4 PE/4

Excellent type, excellent head and expression, good proportions, good neck and shoulder, a bit straight in upperarm, excellent angulation in rear, good ribcage, enough bone for size, good coat and markings, good side movement and also rear, tail curls a bit to the side, toes inwards in front

Suurepärane tüüp, suurepärane pea ja ilme, head proportsioonid, hea kael ja õlad, veidi sirge õlavars, suurepärane nurgistus taga, hea rinnakorv, piisavalt luustikku suuruse kohta, hea karv ja värvimärgised, hea külgliikumine ja samuti tagaliikumine, saba keerdub veidi küljele, varbad hoiavad esijalgadel sissepoole

 

Emased tšempioniklass

50) Margarita Nigra Breena

SP/1

Excellent type, nice head and expression, good angulation in front and rear, a bit sloppy croup, excellent bone, good movement from side, a bit close behind and loose in front, excellent temperament

Suurepärane tüüp, kena pea ja ilme, hea nurgistus ees ja taga, veidi ebastabiilne laudjas, suurepärane luustik, hea liikumine küljelt, veidi ligistikku tagant ja lõtv eest, suurepärane iseloom

51) Private-Stefal Danny

-

   

52) Private-Stefal Elise

SP/2

Excellent size and type, could be a bit more filled out under eyes, ears a bit big, good neck and topline, a bit straight upperarms, excellent angulation in rear, good coat, could have a bit more white in forechest, good coat quality, a bit broad and loose in front, could be more even in movement

Suurepärane suurus ja tüüp, võiks olla silmade alt rohkem täitunud, kõrvad veidi suured, hea kael ja ülajoon, veidi sirge õlavars, suurepärane nurgistus taga, hea karv, rinna ees võiks rohkem valget olla, hea karva kvaliteet, veidi lai ja lõtv eest, võiks olla rohkem ühtlasem liikumine

 
Suur Šveitsi Alpi Karjakoer

Isased juunioriklass

53) Blare Dreams of Catherine

SP/1 JCAC TPJ PI/1 TP Klubi Juunior-võitja ’10

BISS/2

Excellent type, well shaped head with correct proportions, good eyes and expression, correct bite, good neck, excellent topline, good shoulder placement, a bit straight in upperarm, depth of ribcage is enough for his age, strong in loin, excellent angulation in rear, could have a bit more bone, not in the best coat condition, not enough reach of step, a bit loose in front movement, very nice male that absolutely has the future!

Suurepärane tüüp, hea kujuga pea korrektsete proportsioonidega, head silmad ja ilme, korrektne hambumus, hea kael, suurepärane ülaliin, hea õla asetus, veidi sirge õlavars, rinnakorvi sügavus on piisav vanuse kohta, tugev lanne, suurepärane nurgistus taga, võiks olla veidi tugevam luustik, pole parimas korras karv, ebapiisav sammuulatus, veidi lõtv esiliikumises, väga kena isane, kellel absoluutselt on tulevikku!

 
Entlebuchi alpi karjakoer

Isased kutsikaklass

54) Korolevstvo Gornih Psov Uspeh

VL/1 EAH TPK

8 month, excellent type, excellent proportions, typical topline, he still needs to fill out under eyes, the ears are still a bit big, good underline, good angulations, excellent colours and coat, nice movements, strong behind, still a bit loose in front

8 kuune, suurepärane tüüp, suurepärased proportsioonid, tõukohane ülajoon, peaks silmade alt rohkem täituma, kõrvad on alles veidi suured, hea alajoon, hea nurgistus, suurepärased värvid ja karv, kena liikumine, tugev tagaosa, alles veidi lõtv eest

 
Kasvatajaklassid

55) Margarita Nigra

-

   

56) Private-Stefal

SP/1

38, 39, 52, 24;

4 combinations, good heads, a lot of breed-type, nice movements, congratulations for good breeding result!

38, 39, 52, 24;

4 kombinatsiooni, head pead, ohtralt tõu-tüüpi, kenad liikumised, õnnitlused hea aretustulemi eest!

57) Ridon Hennet

SP/2

47, 40, 34, 16;

3 different combinations, 4 individuals with 1 of them a bit different than the others; 3 of them have beautiful heads, all have good bone, good movements

47, 40, 34, 16;

3 erinevat kombinatsiooni, 4 indiviidi, kellest 1 on teistest veidi erinev; kolmel neist on ilusad pead, kõigil on hea luustik, head liikumised

58) Kleine Sonne

VH/3

43, 44, 21, 31;
2 combinations, nice heads, one has a bit light eyes, 3 of them out of coat today, they have overall good breed-type, have to improve front movements

43, 44, 21, 31;

2 kombinatsiooni, kenad pead, ühel on veidi heledad silmad, 3-l neist on täna vähe karva, neil on üleüldiselt hea tõu-tüüp, esiliikumine peaks paranema

 

Juunior händler noorem

59) Piho, Liis-Marii

1. koht, BIS-1

   

60) Vainult, Katarina

3. koht

   

66) Tiganik, Lisette

2. koht

   

Juunior händler vanem

61) Halop, Kätlin

2. koht

   

62) Kaseorg, Laura

1. koht, BIS-2

   

63) Kütt, Grete-Helena

3.koht

   

64) Oder, Kertu

-

   

65) Saarinen, Pinja Merete

4. koht