22.05.2010 - Sakt 5. erinäitus, Pärnu - tulemused ja kirjeldused

Kohtunik Maija Heinilä, Norra

kronch3

Berni alpi karjakoerad

Isased kutsikad

1) Private-Stefal Jasper

EAH/2

8 months old masculine male of excellent type, excellent proportions, head is under development, excellent angulation in front, good topline for his age, good bones for the size, moves soundly but the topline could be firmer, excellent mentality

8 kuud vana maskuliinne suurepärast tüüpi isane, suurepärased proportsioonid, pea alles areneb, suurepärane nurgistus ees, hea ülajoon vanuse kohta, hea luustik suuruse kohta, liigub kindlalt, kuid ülaliin võiks olla tugevam, suurepärane iseloom

2) Private-Stefal Jefender to Tiigira

EAH/1 TPK BISS-1 kuts

Well constructed masculine puppy that is small in height for his age. Strong head, excellent angulation in front and back, excellent bones for the size, the croup is quite flat but the tail carriage is acceptable, moves very soundly from each side, excellent temperament

Hea kehaehitusega maskuliinne kutsikas, kes on oma vanuse kohta kõrguselt väike. Tugev pea, suurepärane nurgistus ees ja taga, suurepärane luustik kasvu kohta, laudjas on üsna lame, kuid saba hoiak aktsepteeritav, liigub väga kindlalt igast küljest, suurepärane iseloom

       

Emased kutsikad

3) Margarita Nigra Gabriella

-

   

4) Margarita Nigra Gianna Bonita

EAH/2

Feminine, good size, moderately angulated, good bone for her size, moves soundly for her age, happy in mentality

Naiselik, hea suurus, keskmiselt nurgistunud, hea luustik kasvu kohta, liigub kindlalt vanuse kohta, rõõmus iseloom

5) Margarita Nigra Golden Gerda

-

   

6) Private-Stefal Jamaica

EAH/3

Feminine bitch that needs to be socialized better, ok topline, excellent angulation in front, medium bone, needs to become more open in mentality, moves soundly

Naiselik emaskoer, keda tuleks paremini sotsialiseerida, ok ülajoon, suurepärane nurgistus ees, keskmine luustik, peaks muutuma iseloomult avalamaks, liigub kindlalt

7) Private-Stefal Jewel

EAH/1 VSPK

Excellent size, head under development, well angulated, excellent topline and croup, good bone for her age, moves soundly from all sides, needs to become happier and open in character

Suurepärane kasv, pea alles arenemisjärgus, hästi nurgistunud, suurepärane ülajoon ja lanne, hea luustik vanuse kohta, liigub kindlalt igast küljest, peaks muutuma rõõmsamaks ja avalamaks iseloomult

       

Isased juuniorklass

8) Fortuneia Ferdinand Vahva

H

Masculine male, good type, shown without coat today, good expression, moderately angulated, medium bone, carries his tail a bit curly, moves well from the side, excellent temperament

Maskuliinne isane, hea tüüp, täna esitletakse väga vähese karvaga, hea ilme, mõõdukalt nurgistunud, keskmine luustik, kannab saba veidi rõngas, hea liikumine küljelt, suurepärane iseloom

9) Ridon Hennet Fagott

SP/2

Striking male of excellent type, beautiful head, well angulated, excellent bone and movement, carries his tail slightly too high and curly, excellent mentality

Efektne suurepärast tüüpi isane, ilus pea, hästi nurgistunud, suurepärane luustik ja liikumine, kannab saba veidi liiga kõrgel ja rõngas, suurepärane iseloom

10) Ridon Hennet Falsett

SP/3

Excellent size, head is still under development, masculine, moderately angulated, excellent bones, moves very soundly from all sides, excellent temperament

Suurepärane kasv, pea on alles arenemisjärgus, maskuliinne, mõõdukalt nurgistunud, suurepärane luustik, liigub väga kindlalt igast küljest, suurepärane iseloom

11) Ridon Hennet Fiddle

SP/1 JCAC VSPJ

Promising male, masculine expression, excellent topline, carries his tail slightly too high, excellent bones, moves with good drive but has still soft topline, excellent mentality

Lubav isane, maskuliinne ilme, suurepärane ülajoon, kannab saba veidi liiga kõrgel, suurepärane luustik, liigub hea tõukega kuid ülajoon on veel pehme, suurepärane iseloom

       

Emased juuniorid

12) Assi Pet Foralberg

H

Excellent size, feminine bitch of good type, still slightly overbuilt, upright upperarms that do not give enough support to elbows, excellent bone for the size, moves with good drive from sides, slightly loose in front, needs to become happier in mentality

Suurepärane suurus, naiselik head tüüpi emane, laudjas ikka veidi kõrgem, püstised/sirged õlavarred, mis ei toeta piisavalt küünarnukke, suurepärane luustik kasvu kohta, külgliikumine hea tõukega, eesliikumine veidi lõtv, peaks muutuma iseloomult rõõmsamaks

13) Infinity van’t Stokerybos

SP/1 JCAC TPJ

Excellent type, nice head and expression, good topline, excellent angulation and bone, moves well from all sides, excellent mentality

Suurepärane tüüp, ilus pea ja ilme, hea ülajoon, suurepärane nurgistus ja luustik, liigub igast küljest hästi, suurepärane iseloom

14) Kleine Sonne Bohemia

H

Excellent size, feminine expression, well angulated behind, the croup is too rounded, excellent bone for her size, movement suffers from her mentality, needs to become more open and relaxed in character

Suurepärane suurus, naiselik ilme, tagant hästi nurgistunud, laudjas on liiga kumer, suurepärane luustik kasvu kohta, liikumine kannatab iseloomu tõttu, peaks muutuma avalamaks ja lõõgastunumaks iseloomult

15) Revalrose Alessa

VH

Very good type, still very puppy-like, moderately angulated, slightly flat croup, excellent bone for her size, moves well for her age, excellent mentality, needs time

Väga head tüüpi, ikka veel väga kutsikalik, mõõdukalt nurgistunud, veidi lame laudjas, suurepärane luustik kasvu kohta, liigub hästi vanuse kohta, suurepärane iseloom, vajab aega

16) Ridon Hennet Gres

-

   

17) Stark Fassen Carmelita

VH

Feminine bitch of very good type, excellent size, well angulated behind, moderately angulated in front, medium bone, moves very puppy-like but soundly, excellent mentality

Naiselik väga head tüüpi emaskoer, suurepärane kasv, hästi nurgistunud tagaosa, mõõdukalt nurgistunud esiosa, keskmine luustik, liigub väga kutsikalikult, kuid kindlalt, suurepärane iseloom

18) White Galanthus Carmella

VH

A compact female bitch of good size, nice expression, slightly forward-placed shoulders, lacking forechest, good topline but in the movement her weight is showing in the topline, excellent bone, excellent mentality

Kompaktne hea suurusega emaskoer, kena ilme, veidi etteasetunud õlad, vajab rohkem esirinda, hea ülajoon, kuid liikumises mõjutab ülekaal ülaliini, suurepärane luustik, suurepärane iseloom

19) White Galanthus Cassandra

SP/4

Excellent type, beautiful expression, lacking forechest, good topline, excellent angulation behind, excellent bone, could be slightly better angulated in front, needs to lose weight and become more open and happy in mentality

Suurepärane tüüp, ilus ilme, vajab rohkem esirinda, hea ülajoon, suurepärane nurgistus taga, suurepärane luustik, võiks olla eest veidi paremini nurgistunud, peaks kaalust alla võtma ning muutuma iseloomult avalamaks ning rõõmsamaks

20) White Galanthus Catline

VH

Feminine bitch of good size, excellent topline, moderately angulated, medium bone, moves well from the side, should become more open in mentality

Naiselik hea suurusega emane, suurepärane ülajoon, mõõdukalt nurgistunud, keskmine luustik, liigub küljelt hästi, peaks muutuma avalamaks iseloomult

21) White Galanthus Charlene

SP/2

Feminine bitch of very good type, excellent head and expression, good topline, moderately angulated, good bone for her size, moves with excellent harmony and drive, gets „excellent“ because of movement – wonderful movement

Naiselik väga head tüüpi emane, suurepärane pea ja ilme, hea ülajoon, mõõdukalt nurgistunud, hea luustik kasvu kohta, liigub suurepärase harmoonia ja tõukega, saab „suurepärase“ hinde liikumise tõttu – imeline liikumine

22) White Galanthus Crissy

SP/3

Excellent type, beautiful head and expression, slightly flat croup, excellent angulation behind, excellent bone for her size, needs to lose weight, needs to become more open in mentality

Suurepärane tüüp, ilus pea ja ilme, veidi nõrk laudjas, suurepärane nurgistus taga, suurepärane luustik kasvu kohta, peaks kaalust alla võtma, peaks muutuma iseloomult avalamaks

       

Emased veteranid

23) Black Amiikos Barbertina Bren

SP/2

Lovely old lady, excellent expression, excellent topline, could be better angulated, excellent bone and mentality, moves very well from all sides, a joy to judge!

Armas vanadaam, suurepärane ilme, suurepärane ülajoon, võiks olla paremini nurgistunud, suurepärane luustik ja iseloom, liigub igast küljest väga hästi, teda on rõõm hinnata!

24) Private-Stefal Amanda

SP/1 TPV BISS-1veteran PE/4

Excellent type, a true Bernese type, feminine expression, excellent topline and angulation, kept in great shape, moves wonderfully, wonderful Bernese mentality

Suurepärane tüüp, tõeline Bern, naiselik ilme, suurepärane ülajoon ja nurgistus, hoitud hiilgavas vormis, liigub imeliselt, imeline berni-iseloom

       

Isased noorteklass

25) Aziris Z Deikowej Doliny

VH/3

Masculine male of good size, excellent expression, sufficiently angulated in front, could be better angulated behind, excellent bones, moves unfortunately overbuilt at this stage – that is why he receives „very good“

Maskuliinne hea suurusega isane, suurepärane ilme, piisav nurgistus ees, võiks taga olla paremini nurgistunud, suurepärane luustik, liigub kahjuks lanne kõrgemal selles arenguetapis – seetõttu saabki „väga hea“

26) Fearless Heart Boris

SP/2

Young masculine male, excellent type, excellent expression, slightly flat croup with slightly high tail carriage, sufficiently angulated, excellent bone and mentality

Noor maskuliinne isane, suurepärast tüüpi, suurepärane ilme, veidi lame laudjas veidi liiga kõrge sabahoiakuga, piisavalt nurgistunud, suurepärane luustik ja iseloom

27) Milbu Disney

SP/1

Excellent type, well chiselled head, eyes can be a shade darker, excellent topline, excellent bone for his size, moves well from all sides

Suurepärane tüüp, hästi „nikerdatud“ pea, silmad võiksid olla varjundi võrra tumedamad, suurepärane ülaliin, suurepärane luustik kasvu kohta, liigub hästi igast küljest

28) Stark Fassen Billi-Boy

VH/4

Masculine male, nice head and expression, curly coat, medium bone, well angulated, tail could be straighter, moves with very good drive, excellent mentality

Maskuliinne isane, kena pea ja ilme, lokkis karv, keskmine luustik, hästi nurgistunud, saba võiks olla sirgem, liigub väga hea tõukega, suurepärane iseloom

       

Isased avaklass

29) Ben Hur van’t Beertjes Hof

H

In exterior – excellent type but needs to become more self-confident, excellent head and expression, sufficiently angulated, excellent bone, nice coat and colour, moves with good stride and parallel, well shown, „good“ grade because of mentality

Välimiku poolest – suurepärane tüüp, kuid peaks muutuma enesekindlamaks, suurepärane pea ja ilme, piisavalt nurgistunud, suurepärane luustik, kena karv ja värv, liigub hea pika sammuga ning paralleelselt, hästi esitletud, „hea“ hinne iseloomu tõttu

30) Flame’s of Steal from Orsina’s Land

SP/2 PI/4

Excellent type, excellent proportions, beautiful expression, excellent volume in body and bone, coat could be longer, moves well from the side, slightly cowhocked from behind, very well shown, excellent temperament

Suurepärane tüüp, suurepärased proportsioonid, ilus ilme, suurepärane keha ja luustiku maht, karv võiks olla pikem, liigub küljelt hästi, tagant veidi kooskandne, väga hästi esitletud, suurepärane iseloom

31) Kleine Sonne Apollon

SP

Excellent type, trouble concentrating, excellent expression, well angulated, excellent bones for his size, carries his tail too high in movement, very open in mentality but could use some discipline, moves with good stride from the side, slightly wide behind

Suurepärane tüüp, raskusi tähelepanu koondamisega, suurepärane ilme, hästi nurgistunud, suurepärane luustik kasvu kohta, kannab saba liikumises liiga kõrgel, väga avala iseloomuga, kuid vajaks veidike distsipliini, liigub küljelt hea pika sammuga, tagant veidi laialt

32) Margarita Nigra Elbrus

SP/1 PI/3 CAC

Excellent type, excellent head and expression, good topline, well angulated, excellent bone, good tail carriage, moves very well from the side and parallel, excellent Bernese mentality

Suurepärane tüüp, suurepärane pea ja ilme, hea ülajoon, hästi nurgistunud, suurepärane luustik, hea saba hoiak, liigub küljelt väga hästi ja paralleelselt, suurepärane berni-iseloom

33) Margarita Nigra Fabriano

SP/3

Excellent type, medium head, nice head and expression, excellent topline, excellent angulation, excellent bone for his size, the coat looks groomed, moves very well from all sides, shows signs of anger toward other males, kind towards people

Suurepärane tüüp, keskmine pea, kena pea ja ilme, suurepärane ülajoon, suurepärane nurgistus, suurepärane luustik kasvu kohta, karv nähtavalt „gruumitud“, liigub igast küljest väga hästi, näitab üles kurjust teiste isaste vastu, kuid inimestega heasüdamlik

34) Margarita Nigra Forel

SP/4

Excellent type, beautiful head and expression, excellent topline in standing, could be a bit firmer in moving, well angulated, suitable bone for his size, moves with good drive, could be slightly shorter in loin, excellent temperament

Suurepärane tüüp, ilus pea ja ilme, suurepärane ülajoon seisakus, kuid liikumises võiks olla veidi kindlam, hästi nurgistunud, sobiv luustik kasvu kohta, liigub hea tõukega, võiks olla veidi lühem lanne, suurepärane iseloom

35) Private-Stefal Hollinger

-

   

36) Ridon Hennet Dallas Gold

-

   

37) White Coastal Jospel

SP

Masculine male, good expression, sufficiently angulated, sufficient bone for his size, good coat and color, topline could be firmer in movement, moves with good stride, slightly loose in elbows, excellent temperament

Maskuliinne isane, hea ilme, piisavalt nurgistunud, piisav luustik kasvu kohta, hea karv ja värv, ülajoon võiks olla liikumises kindlam, liigub hea pika sammuga, veidi lõtv küünarliigestest, suurepärane iseloom

 Isased tšempioniklass      

38) Indian Hills Blizzard of Oz

SP/3

Excellent type, beautiful head and expression, slightly flat croup and high tail carriage, excellent bone for his size, moves well from all sides, well presented, excellent mentality

Suurepärane tüüp, ilus pea ja ilme, veidi lame laudjas ja kõrge sabahoiak, suurepärane luustik kasvu kohta, liigub hästi igast küljest, hästi esitletud, suurepärane iseloom

39) Private-Stefal Bundy

SP/1 PI/1 TP BISS-1

Excellent type, masculine expression, wonderful topline, sufficiently angulated, good bone, moves very well from the side, excellent mentality, coat presented in excellent way

Suurepärane tüüp, maskuliinne ilme, imeline ülajoon, piisavalt nurgistunud, hea luustik, liigub küljelt väga hästi, suurepärane iseloom, esitletud suurepärases korras karvaga

40) Private-Stefal Filippe

SP/2 PI/2

Excellent type, wonderful volume in body and bone, nice expression, slightly flat croup and high tail carriage, well angulated, excellent bone, well presented, moves with excellent stride, excellent mentality

Suurepärane tüüp, imeline keha ja luustiku maht, kena ilme, veidi lame laudjas ja kõrge saba hoiak, hästi nurgistunud, suurepärane luustik, hästi esitletud, liigub suurepärase pika sammuga, suurepärane iseloom

41) Ridon Hennet Ambassador

SP/4

Excellent type, beautiful head and expression, good topline, well angulated, excellent bone for his size, excellent lenght of coat, moves well from all sides, excellent temperament

Suurepärane tüüp, ilus pea ja ilme, hea ülajoon, hästi nurgistunud, suurepärane luustik kasvu kohta, suurepärane karva pikkus, liigub hästi igast küljest, suurepärane iseloom

42) Ridon Hennet Dakar

SP

Excellent type, slightly long in body, shown in summer-coat, excellent head and expression, the croup could be slightly better rounded, excellent bone, nice short hocks, turning one front leg out in standing, young dog that needs to grow into his frame, excellent mentality

Suurepärane tüüp, veidi pikk kere, esitletud suvises karvas, suurepärane pea ja ilme, lanne võiks olla veidi paremini kumerdunud, suurepärane luustik, kenad madalad kannad, keerab ühte esikäppa seisakus väljapoole, noor koer, kes peab veel oma mahtu kasvama, suurepärane iseloom

       

Emased noorteklass

43) Dandybern Butterfly

SP/2

Excellent type, shown a bit too heavy today, beautiful head and expression, excellent topline, strong short hocks, excellent bone, ok movement from the side, slightly wide in front, excellent temperament

Suurepärane tüüp, täna esitletud veidi raskena, ilus pea ja ilme, suurepärane ülajoon, tugevad madalad kannad, suurepärane luustik, ok liikumine küljelt, veidi laialt eest, suurepärane iseloom

44) Latolly Top Arena Black

SP/3

Excellent type, beautiful feminine head, excellent topline, very well angulated behind, short hocks, suitable bone for her size, shown in summer-coat, stands slightly out on the elbows, toes in in front movement, excellent side movement

Suurepärane tüüp, ilus naiselik pea, suurepärane ülaliin, väga hästi nurgistunud tagaosa, madalad kannad, kasvule sobilik luustik, esitletud suvekarvas, seisakus küünarnukid veidi väljapöördunud, eestliikumisel varbad sissepoole pöördunud, suurepärane külgliikumine

45) Ridon Hennet Elisee

SP/1

Excellent type, strong but feminine head, excellent angulations, short strong hocks, excellent bone, excellent movement from all sides, wonderful temperament, shown in „bikini“ J excellent temperament

Suurepärane tüüp, tugev kuid naiselik pea, suurepärane nurgistus, madalad tugevad kannad, suurepärane luustik, suurepärane liikumine igast küljest, imeline iseloom, esitletud „bikiinides“ (vähe karva) J, suurepärane iseloom

46) Stark Fassen Barselona

VH

Feminine bitch of very good type, slightly too pronounced stop, moderately angulated, medium bone, moves with good stride but slightly overbuilt, nice coat and color

Naiselik väga head tüüpi emaskoer, veidi liiga väljendunud üleminek laubalt koonule, mõõdukalt nurgistunud, keskmine luustik, liigub hea pika sammuga kuid laudjas on veidi kõrgem, kena karv ja värv

47) White Galanthus Blackindirra

VH/4

Strong bitch of very good type, moderately angulated in front, should be better angulated in knee and hock, excellent bones, good volume of body, moves with excellent stride, excellent temperament

Tugev väga head tüüpi emane, eest mõõdukalt nurgistunud, põlvest ja kannast peaks olema paremini nurgistunud, suurepärane luustik, hea keha maht, liigub suurepärase pika sammuga, suurepärane iseloom

       

Emased avaklass

48) Halley Handsome van’t Rijkenspark

SP/1 CAC PE/1 VSP

Strong bitch of excellent type, feminine expression, wonderful bone and body, excellent angulations, slightly narrow chest marking, otherwise good colour, moves excellently when she wants to, a very typical Bernese in every way J

Tugev suurepärast tüüpi emane, naiselik ilme, imeline luustik ja keha, suurepärane nurgistus, veidi kitsas rinnamärgis, muidu värv hea, liigub suurepäraselt kui tahab, väga tõuline Bern igas mõttes J

49) Kleine Sonne Ampitrite

H

Very feminine bitch of good size, needs more volume throughout, head is still developing, moderately angulated both back and front, medium bone, shown in summer-coat, excellent tail carriage, moves well but from the side slightly loosely, excellent temperament

Väga naiselik hea suurusega emaskoer, vajab läbinisti rohkem mahtu, pea on alles arenemisjärgus, mõõdukalt nurgistunud nii eest kui tagant, keskmine luustik, esitletud suvekarvas, suurepärane saba hoiak, liigub hästi, kuid külgliikumine veidi lõtv, suurepärane iseloom

50) Kleine Sonne Artemis

VH

Excellent type, unfortunately has slight kink in tail therefore gets „very good“, marvellous volume in bone and body, could have a whiter blaze, otherwise correct markings, correct topline and tail carriage, correct movement

Suurepärane tüüp, kahjuks on sabas kerge konks, seetõttu saab „väga hea“ hinde, imeline keha ja luustiku maht, võiks olla valgem lauk, muus osas korrektsed värvimärgid, korrektne ülajoon ja saba hoiak, korrektne liikumine

51) Margarita Nigra Dauuria

SP

A big bitch of excellent type, slightly light eyes, sufficiently angulated, good topline, excellent bone, could have tighter lips, moves with good stride and parallel, an excellent Bernese mentality

Suur suurepärast tüüpi emaskoer, veidi heledad silmad, piisav nurgistus, hea ülajoon, suurepärane luustik, võiks olla tihedamalt pingul huuled, liigub hea pika sammuga ja paralleelselt, suurepärane berni-iseloom

52) Margarita Nigra Derbi

VH

Feminine, shown in summer-coat, sufficiently angulated front and back, good bone for her size, could have slightly longer stride in movement, excellent temperament, with full coat could get a higher grade

Naiselik, esitletud suvises karvas, piisav nurgistus ees ja taga, hea luustik kasvu kohta, võiks liikuda pikema sammuga, suurepärane iseloom, täiskarvas võiks saada parema hinde

53) Margarita Nigra Ebony

SP/2 PE/3

Excellent type, slightly light eyes, excellent volume in body and bone, excellent angulations, short hocks, nice coat and colour, moves very well from the side, toes slightly in in front, excellent temperament

Suurepärane tüüp, veidi heledad silmad, suurepärane keha ja luustiku maht, suurepärane nurgistus, madalad kannad, kena karv ja värv, liigub küljelt väga hästi, eestliikumisel varbad veidi sissepoole, suurepärane iseloom

80) Margarita Nigra Edelweiss

SP/3

Excellent type, nice expression, excellent topline, well angulated, excellent bone, nice coat and colour, moves very well from all sides, excellent temperament

Suurepärane tüüp, kena ilme, suurepärane ülaliin, hästi nurgistunud, suurepärane luustik, kena karv ja värv, liigub väga hästi igast küljest, suurepärane iseloom

54) Margarita Nigra Esmeralda

SP/4

Excellent type, over middle size but still feminine, marvellous volume in body and bone, excellent angulations, short hocks, beautiful coat and colour, well presented, moves with very good stride, excellent mentality

Suurepärane tüüp, üle keskmist kasvu kuid siiski naiselik, imeline keha ja luustiku maht, suurepärane nurgistus, madalad kannad, ilus karv ja värv, hästi esitletud, liigub väga hea pika sammuga, suurepärane iseloom

55) Margarita Nigra Fatra

H

Feminine bitch of good type, lacks volume in body and bone, eyes could be a bit darker, excellent topline, moderately angulated behind, moves well from the side, toes inwards in front, she would get a better grade with more coat

Naiselik head tüüpi emaskoer, ebapiisav keha ja luustiku maht, silmad võiksid olla veidi tumedamad, suurepärane ülajoon, mõõdukalt nurgistunud tagaosa, liigub küljelt hästi, eest varbad sissepoole, saaks parema hinde kui oleks rohkem karva

56) Margarita Nigra Fonni

SP

Excellent type, strong but feminine head, slightly pronounced stop, excellent topline, well angulated front and back, moves well, excellent temperament

Suurepärane tüüp, tugev kuid naiselik pea, kergelt väljendunud üleminek laubalt koonule, suurepärane ülaliin, hästi nurgistunud eest ja tagant, liigub hästi, suurepärane iseloom

57) Private-Stefal Dunya

-

   

58) Private-Stefal Fendy

SP

A big strong bitch, could be slightly more feminine, good topline, sufficiently angulated, excellent bone, very well presented, moves soundly and parallel, excellent temperament

Suur tugev emaskoer, võiks olla veidi naiselikum, hea ülajoon, piisav nurgistus, suurepärane luustik, väga hästi esitletud, liigub kindlalt ja paralleelselt, suurepärane iseloom

59) Private-Stefal Huanita

VH

A very good type, very feminine, good volume in body, could have a bit more angulation behind, medium bone, nice colour and coat, moves with good stride but slightly overbuilt and is loose in front, well presented, excellent mentality

Väga hea tüüp, väga naiselik, hea keha maht, võiks olla tagant rohkem nurgistunud, keskmine luustik, kena värv ja karv, liigub hea pika sammuga kuid laudjas on veidi kõrgem ja eest on lõtv, hästi esitletud, suurepärane iseloom

60) Ridon Hennet Corticelli

SP

Excellent type, beautiful head and expression, very well angulated in front and back, suitable bone for size, carries her tail slightly too high, moves very well from all sides, excellent mentality

Suurepärane tüüp, ilus pea ja ilme, väga hästi nurgistunud eest ja tagant, kasvule sobilik luustik, kannab saba veidi liiga kõrgel, liigub hästi igast küljest, suurepärane iseloom

61) Ridon Hennet Diamant

SP

Exellent type, excellent volume in bone and body, beautiful head, excellent angulation, coat and colour, unfortunately carries tail too high and curly in the movement, moves with good stride and parallel, excellent temperament, well shown

Suurepärane tüüp, suurepärane luustiku ja keha maht, ilus pea, suurepärane nurgistus, karv ja värv, kahjuks kannab saba liiga kõrgel ja rõngas liikumise ajal, liigub hea pika sammuga ning paralleelselt, suurepärane iseloom, hästi näidatud

       

Emased tšempioniklass

62) Bojarynja-Morozova v Gelben Zwinger

SP/3

Excellent type, big bitch, slightly light eyes, excellent angulation in front, slightly long in body, sufficient angulation in rear, excellent bone for size, moves well from the side, slightly loose in front, beautifully presented, excellent temperament

Suurepärane tüüp, suur emaskoer, veidi heledad silmad, suurepärane nurgistus ees, veidi pikk keha, piisav nurgistus taga, suurepärane luustik kasvu kohta, liigub küljelt hästi, eest veidi lõdvalt, ilusti esitletud, suurepärane iseloom

63) Margarita Nigra Breena

SP/2

Excellent type, strong head but still feminine, well angulated, powerful legs, excellent hocks, it’s a joy to see her move, excellent temperament, could lose some weight, worthiest champion

Suurepärane tüüp, tugev pea kuid siiski naiselik, hästi nurgistunud, võimsad jalad, suurepärased kannad, on rõõm teda liikumas näha, suurepärane iseloom, võiks kaalust veidi alla võtta, väärilisim tšempion

64) Private-Stefal Benita

-

   

65) Private-Stefal Elise

SP/1 PE/2

Nice champion bitch, beautiful head and expression, excellent topline and angulations, nice coat and colour, excellent bone, moves well from all sides, excellent temperament

Kena tšempionemane, ilus pea ja ilme, suurepärane ülajoon ja nurgistus, kena karv ja värv, suurepärane luustik, liigub hästi igast küljest, suurepärane iseloom

 

 

Suured Šveitsi alpi karjakoerad

Emased juuniorid

66) Korolevstvo Gornih Psov Tigra

SP/2 PE/2

Good size, beautiful head and expression, well angulated in front, could have more angulation in behind, medium bone, still lacking volume in body, very typical movement, excellent temperament, needs more time to mature

Hea suurus, ilus pea ja ilme, eest hästi nurgistunud, tagant võiks olla rohkem nurgistunud, keskmine luustik, veel ebapiisavalt keha mahtu, väga tõukohane liikumine, suurepärane iseloom, vajab rohkem aega küpsemiseks

67) Sennenhund Rossii Mafia

SP/1 JCAC PE/1 TPJ VSP

Excellent type, slightly too heavy, could be a bit more feminine, excellent topline and bone, excellent volume in body, moves with excellent stride, typical temperament

Suurepärane tüüp, veidi liiga raske, võiks olla veidi naiselikum, suurepärane ülajoon ja luustik, suurepärane keha maht, liigub suurepärase pika sammuga, tõukohane iseloom

68) Vega Sedula

H

Feminine bitch, needs more self-confidence, harmoniously built, excellent angulation front and rear, medium bone, could be a bit taller, moves with good stride, given lower grade because of insecurity

Naiselik emaskoer, vajab rohkem enesekindlust, harmooniline kehaehitus, suurepärane nurgistus ees ja taga, keskmine luustik, võiks olla veidi kõrgem, liigub hea pika sammuga, anti madalam hinne ebakindla iseloomu tõttu

       

Isased avaklass

69) Atums Faraome Braitennart

SP/1 CAC PI/1 TP BISS-2

Excellent type, masculine expression, excellent topline and croup, excellent angulation, good bone, moves well from side, a bit loose in front, excellent temperament

Suurepärane tüüp, maskuliinne ilme, suurepärane ülajoon ja laudjas, suurepärane nurgistus, hea luustik, liigub küljelt hästi, eest lõdvalt, suurepärane iseloom

       

  

Berni alpi karjakoerad

Kasvatajaklass

70) Margarita Nigra

SP/1 BISS-1 kasvataja

32, 33, 53, 63

A group of beautifully constructed Berneses that move well and have excellent bone, excellent angulations and type. Congratulations for the breeder for quality work!

32, 33, 53, 63

Rühm ilusa kehaehitusega Berne, kes liiguvad hästi ja on suurepärase luustiku, nurgistuse ja tüübiga. Õnnitlused kasvatajale kvaliteetse töö eest!

71) Private-Stefal

SP/2

39, 40, 56, 24

A group of 3 different combinations, excellent in type, bone and temperament. The group moves very well. Congratulations for the quality work!

39, 40, 56, 24

Rühm kolmest eri kombinatsioonist, suurepärase tüübi, luustiku ja iseloomuga. Rühm liigub väga hästi. Õnnitlused kvaliteetse töö eest!

72) Ridon Hennet

SP/3

60, 45, 11, 41

A group, consisting of boys who are very „boys“, and girls who are very „girls“. Excellent type, excellent movement, well presented. Congratulations to the breeder

60, 45, 11, 41

Rühm, mis koosneb poistest, kes on väga „poisid“ ning tüdrukutest, kes on väga „tüdrukud“. Suurepärane tüüp, suurepärane liikumine, hästi esitletud. Õnnitlused kasvatajale

73) White Galanthus

SP/4

A group consisting of very similar type, good expressions, moves quite well. Slight overweight of one dog makes the group less harmonious. Congratulations to the breeder for the consistency in type

Rühm, mis koosneb väga sarnase tüübiga koertest, head ilmed, liigub päris hästi. Väike ülekaal ühe koera puhul muudab rühma vähem harmooniliseks. Õnnitlused kasvatajale tüübi järjepidevuse eest

       

Juuniorhändlerid
Kohtunik Helina Jürgens-Simberg, Eesti

Noorem vanuserühm
74) Piho, Liis-Mari 1. koht
75) Vainult, Katarina  2. koht

Vanem vanuserühm
76) Halop, Kätlin 2. koht
77) Kaseorg, Laura 1. koht; päeva parim juuniorhändler
78) Sarv, Eliisabet 3. koht
79) Tiganik, Lisette  -
 

 

                                           Aasta koer 2009                                            
                                                     Punktid             Näituste arv 
Isased juuniorid 
1. Ridon Hennet Dallas Gold             50,5                      5
2. Margarita Nigra Forel                    46                       5
3. Private-Stefal Hollinger                  11                        1
 

Emased juuniorid
1. Ridon Hennet Elisee                      67                       5
2. Tiigira Agatha to Stefal                 52                        5
3. Margarita Nigra Esmeralda           44                       5

 

             Isased

1. Private-Stefal Filippe                     64                       5

2. Private-Stefal Bundy                     49                       4

3. Ridon Hennet Dallas Gold            47                        5

4. Margarita Nigra Forel                   35                       4

5. Private-Stefal Donner                   19                        2

6. Ridon Hennet Ambassador           12                       1

 

             Emased

1. Ridon Hennet Bistrita                    59                       5

2. Ridon Hennet Diadem                   57                       5

3. Ridon Hennet Elisee                      53                       4

4. Tiigira Agatha to Stefal                 46                         5

5. Margarita Nigra Esmeralda           34                       4

6. Margarita Nigra Breena                 32                      2

7. Ridon Hennet Corticelli                 10                       1

 

             Parim aretuskoer

1. Private-Stefal Ariana                     113

2. Private-Stefal Amanda                     81

 

             Parim kasvataja

1. Ridon Hennet                                292,5

2. Private-Stefal                                 152 

Parim isane töökoer: Private-Stefal Donner, 952 p
BH testi teinud:
1. Ridon Hennet Diadem
2. Ridon Hennet Elisee

Lisaks autasustas e-kennel 2009. aastal enim välisnäitusi külastanud koera:
Ridon Hennet Elisee, 8 näitust