Tõuühingud mujal riikides

Austria klubi  
Belgia klubi                                         
Leedu klubi www.zenenhundai.lt
Läti klubi www.sennenhund.lv
Soome klubi www.sennekoirat.net
Vene klubi  

 

Kennelliidud (FCI kuuluvusega)

Eesti Kennelliit www.kennelliit.ee
Leedu Kennelliit                    
Läti Kennelliit  
Soome Kennelliit  
Vene Kennelliit